Thông tin căn hộ 174 Lạc Long Quân

Chung cư 174 Lạc Long Quân – Oriental Westlake gồm các loại căn hộ đa dạng từ 01 phòng ngủ đến 03 phòng ngủ nhiều loại diện tích từ 54 m2 đến 164 m2. Khách hàng sẽ có nhiều chọn lựa phù hợp với nhu cầu của mình. Dưới đây là một số thông tin về các căn hộ tại 174 Lạc Long Quân –  Oriental Westlake

Các loại căn hộ chung cư 174 Lạc Long Quân

CĂN HỘ LOẠI A – TẦNG 13 – 15Diện tích tim tường: 85m2Diện tích thông thủy: 78.68m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hướng cửa chính: Tây Bắc

CĂN HỘ LOẠI A2 – TẦNG 6 – 7Diện tích tim tường: 84m2Diện tích thông thủy: 77.62m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hướng cửa chính: Tây Bắc

CĂN HỘ LOẠI A3 – TẦNG 3 – 5 & 8 – 12Diện tích tim tường: 84m2Diện tích thông thủy: 77.31m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hướng cửa chính: Tây Bắc

CĂN HỘ LOẠI B – TẦNG 3 – 5Diện tích tim tường: 123m2Diện tích thông thủy: 114.79m2Số lượng phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Đông Bắc

Hướng cửa chính: Tây Nam

Căn hộ mẫu chung cư 174 Lạc Long Quân

Căn hộ mẫu chung cư 174 Lạc Long Quân

CĂN HỘ LOẠI B2 – TẦNG 13 – 15Diện tích tim tường: 134.2m2Diện tích thông thủy: 125.39m2Số lượng phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Đông Bắc

Hướng cửa chính: Tây Nam

CĂN HỘ LOẠI C – TẦNG 3 – 5Diện tích tim tường: 119.1m2Diện tích thông thủy: 109.45m2Số lượng phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Tây Bắc

Hướng cửa chính: Tây Nam

CĂN HỘ LOẠI C2  – TẦNG 13 – 15Diện tích tim tường: 129.2m2Diện tích thông thủy: 120.72m2Số lượng phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Tây Bắc

Hướng cửa chính: Tây Nam

CĂN HỘ LOẠI D1 – Tầng 3 – 5 & 6 – 12Diện tích tim tường: 98.3m2Diện tích thông thủy: 90.86m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hướng cửa chính: Đông Nam

Căn hộ mẫu chung cư Lạc Long Quân - Oriental Westlake

Căn hộ mẫu chung cư Lạc Long Quân – Oriental Westlake

CĂN HỘ LOẠI D2 – Tầng 3 – 5 & 6 – 12Diện tích tim tường: 94.7m2Diện tích thông thủy: 87.54m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hướng cửa chính: Đông Nam

CĂN HỘ LOẠI E – Tầng 3 – 5 & 6 – 12Diện tích tim tường: 81m2Diện tích thông thủy: 73.82m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hướng cửa chính: Đông Nam

CĂN HỘ LOẠI G1 – Tầng 13 – 15Diện tích tim tường: 125.7m2Diện tích thông thủy: 116.51m2Số lượng phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Đông Nam

Hướng cửa chính: Tây Bắc

MẶT BẰNG CĂN HỘ LOẠI H – TẦNG 6 – 7Diện tích tim tường: 88.3m2Diện tích thông thủy: 81.19m2Số lượng phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Nam

Hướng cửa chính: Tây Nam